Η συχνότητα και η θνητότητα του καρκίνου του στόματος αυξάνεται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Στα πρώιμα στάδια ο καρκίνος του στόματος παραμένει χωρίς ιδιαίτερη συμπτωματολογία. Η σωστή (συστηματική) μακροσκοπική εξέταση της στοματικής κοιλότητας μπορεί να οδηγήσει σε έγκαιρη αναγνώριση της ασυμπτωματικής νόσου, ιδίως σε άτομα υψηλού κινδύνου.  Οι περισσότεροι καρκίνοι του στόματος ανιχνεύονται σε προχωρημένα στάδια όταν η θεραπεία είναι πολύπλοκη, δαπανηρή και έχει φτωχά αποτελέσματα στην επιβίωση του ασθενούς.

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες χρήσιμες στους Οδοντιάτρους και Ιατρούς, καθώς και στους λοιπούς επαγγελματίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στις βασικές πτυχές της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης του καρκίνου του στόματος.

Αυτό το ξέρατε;

Ο καρκίνος του στόματος είναι η 8η πιο συχνή κακοήθεια του ανθρωπίνου σώματος σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορά τα χείλη, τη γλώσσα, τη στοματική κοιλότητα και τους περιβάλλοντες ιστούς.

Το έργο αποτελεί μέρος του προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Leonardo da Vinci)Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της επίδοσης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη βελτίωση των συστημάτων διαφάνειας, πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. 

Οι εταιρικές σχέσεις Leonardo da Vinci αφορούν μικρής κλίμακας διακρατικές συνεργασίες μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την από κοινού επεξεργασία θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Τα σχέδια που αναπτύσσονται στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων μέσα από την πραγματοποίηση διακρατικών συναντήσεων (κινητικότητες) οδηγούν στο σχεδιασμό και την παραγωγή ενός προϊόντος, π.χ. εκπαιδευτικό υλικό, κατασκευή ιστοσελίδας, e-learning tool, κ.α..

EU_300x109